خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود
  • Can't create file /home/decamond/public_html/files/image/thumbnails/files/image/Completedprojects/mashhad01-550x131.jpg. Change the permissions for folder /home/decamond/public_html/files/image/thumbnails/files/image/Completedprojects to 777.
عناوین خبری

استخر آقای انصاری کردان

نام کارفرما پروژه : آقای انصاری

مـــحل پــــروژه : کردان - کرج

تاریخ اجرا پروژه : سال 1397

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 900 مترمربع

استخر ذخیره آب کشاورزی - دانسفهان

نام کارفرما پروژه : آقای لامعی

مـــحل پــــروژه : دانسفهان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 10100 مترمربع

استخر سپاه امام رضا(ع)

طراحی سایت

نام کارفرما پروژه : اردوگاه سپاه امام رضا (ع)

مـــحل پــــروژه : مشهد

تاریخ اجرا پروژه : اسفند 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 8600 مترمربع

استخر

طراحی سایتطراحی سایتطراحی سایت

نام کارفرما پروژه : جناب آقای امامی

مـــحل پــــروژه : زنجان

تاریخ اجرا پروژه : زمستان 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : مترمربع

استخر کودک دایره

نام کارفرما پروژه : جناب آقای برخورداری

مـــحل پــــروژه : کرج

تاریخ اجرا پروژه : مرداد 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)