جهت مشاوره رایگان عدد 5 را به سامانه 30004126272727 پیامک ( sms) نمایید ، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .

عناوین خبری

استخر ذخیره آب کشاورزی - دانسفهان

نام کارفرما پروژه : آقای لامعی

مـــحل پــــروژه : دانسفهان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 10100 مترمربع

استخر سپاه امام رضا(ع)

طراحی سایت

نام کارفرما پروژه : اردوگاه سپاه امام رضا (ع)

مـــحل پــــروژه : مشهد

تاریخ اجرا پروژه : اسفند 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 8600 مترمربع

استخر

طراحی سایتطراحی سایتطراحی سایت

نام کارفرما پروژه : جناب آقای امامی

مـــحل پــــروژه : زنجان

تاریخ اجرا پروژه : زمستان 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : مترمربع

استخر کودک دایره

نام کارفرما پروژه : جناب آقای برخورداری

مـــحل پــــروژه : کرج

تاریخ اجرا پروژه : مرداد 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : مترمربع

استخر ذخیره آب - ابهر

نام کارفرما پروژه : جناب آقای مرادی

مـــحل پــــروژه : ابهر - زنجان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 396 مترمربع

نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)