جهت مشاوره رایگان عدد 5 را به سامانه 30004126272727 پیامک ( sms) نمایید ، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .

استخر ذخیره آب - کلاردشت

نام کارفرما پروژه : معظمی

مـــحل پــــروژه : کلاردشت

تاریخ اجرا پروژه : فروردین 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : - مترمربع

استخر ذخیره آب کشاورزی - فارسجین

نام کارفرما پروژه : محمدی

مـــحل پــــروژه : فارسجین

تاریخ اجرا پروژه : فروردین 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1100 مترمربع

استخر ذخیره آب کشاورزی - چورزق

نام کارفرما پروژه : شهرداری چورزق

مـــحل پــــروژه : -

تاریخ اجرا پروژه : فروردین 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 500 مترمربع

استخر ذخیره آب - تهراندشت

نام کارفرما پروژه : جناب آقای خرددهقان

مـــحل پــــروژه : تهراندشت

تاریخ اجرا پروژه : فروردین 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1200 مترمربع

استخر ذخیره آب - کرج ولیان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای خمسی

مـــحل پــــروژه : کرج - ولیان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1388

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 5000 مترمربع