استخر کشاورزی بزرگ طارم

نام کارفرما پروژه : آقای همتی نیا

مـــحل پــــروژه : طارم - زنجان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 12000 مترمربع

استخر ذخیره آب کشاورزی - آذربایجان شرقی

نام کارفرما پروژه : آقای مسعودی

مـــحل پــــروژه : تسوج - آذربایجان شرقی

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 1780 مترمربع

استخر ذخیره آب - بسطام

نام کارفرما پروژه : آقای اعتماد

مـــحل پــــروژه : بسطام - شاهرود

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 253 مترمربع

استخر ذخیره آب کشاورزی - ماهنشان

نام کارفرما پروژه : آقای زارع

مـــحل پــــروژه : ماهنشان - زنجان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 960 مترمربع

ساخت استخر کشاورزی - چنار

نام کارفرما پروژه : آقای فرزعلیان

مـــحل پــــروژه : چنار - رودهن

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 70 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی دارد.

استخر پیش ساخته ایرتکس

استخر پرتابل پرورش ماهی

چادر مسافرتی اتومات و ضد آب سرا

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای